ماله خر


ماله خر قطعه ایست از ابزار یراق.
ماله خر از یک منبع تغذیه،لوله ارتجاعی نگهدارنده،کلاهک،رفلکتور ودایرکتور تشکیل شده.
از ماله خر برای ستون ها وپایه های ساختمانها و پایه های یک زندگی مشترک استفاده میشود.
از ماله خر برای بستن دهان های گشاد استفاده میشود.
ماله خر خیلی مهربان و ملوس و نرم است و او دوست دارد خود را به آدم نزدیک کند.
هر آدمی دو ماله خر دارد یکی ماله خره درون ویکی ماله خره برون و این ربطی به جنسیت ندارد.
ماله خر گوشت خوار میباشد وخوار گوشت را میمالد.
یک نوع ماله خر وجود دارد که آدم خوار است و از دهانش روغن ترمز بیرون میاد و دارای دو بال است.
ماله خر را برخی میخورند شاید گونه ی خوردنی آن باشد.
از ماله خر برای آواز خوانی نیز استفاده میشود.
ماله خر را با دسته خر اشتباه نگیرید آن چیز دیگریست که درکش برای منم ورای عقل است.
ماله خر خریدنی نیست بلکه بدس آوردنیست.

ممه


ممه تکه ایست از اجرام آسمانی و به مانند میوه های رادیواکتیو شده میماند.
ممه در بیشتر موارد خوردنی می باشد ولی درصدی از ممه ها سمی اند پس مراقب باشید.
ممه های خود را دوست بدارید وهرگز آنها را از خود دور نکنید.
ممه های خود را شب ها در آب نمک بخوابانید و آنها را در جای خشک نگهداری کنید.
ممه های خود را هفته ای یکبار (ترجیحا 5شنبه ها) روغن کاری کنید صدا ندهد.
ممه های خود را بعد از 1000 کیلومتر کارکرد حتما آچار کشی کنید.
ممه خوب دارای مساحت پهناوری میباشد که از رابطه πr² بدست می آید و نوک ممه را مورد هدف پرگار قرار ندهید.
ممه های خود را اگر میتوانید شب ها کنار سرتان روی بالشتان بخوابانید.
ممه ها را هرگز نمالانید زیرا که شما مالیده می شوید.
ممه هایتان را سفت بچسبید و همسایتان را دزد نکنید.
ممه ای که از راه حرام بدست آید حکمش محاربه میباشد.
یادتان نرود ممه ها زنده اند و نفس میکشند. 

فقط آقایون بخونن

قبل از سربازی:همه به تخمم
وسط سربازی:کیو بکنم کیو بکنم
بعد سربازی:همه بیان منو بکنن

داف


داف موجودی است  با شرایط ذیل:
1-داف ها موجودات نرمی هستند
2-داف موجودی است که کله ندارد ولی دهانی دارد که از آن جملاتی صامت بیرون میاد
3-قطر مچ پای داف باید حدود 2.3  اینچ باید باشد که در غیر این صورت آن داف نبوده و تقلبی میباشد
4-داف موجودی است مکنده که فقط کافیست به شما بچسبد تا بمکتتان
5-اگر شما در مقابل داف قرار بگیرید وعرض بدن شما در خطی صفر درجه قرار داشته باشد بدن داف نیز باید با آن خط زاویه ای 23 درجه بسازد در غیر این صورت داف مذکور حکم پشم را داشته و داف نبوده
6-داف باسنی دارد که فقط خود او قادر به دیدنش هست
7-شکم داف با کمر او رابطه ای مشروع دارد و بسیار به هم نزدیکند
8-اگر به داف دست بزنید دستتان فرو میرود
9-هر داف در روز حدود 250 پلانکتون مصرف میکند
10-شما فقط میتوانید جلوی موهای داف را بفهمید ولی عقب آن پیچیدگی دارد مانند کلم که فقط خودش درک میکند
11-داف در پایان هر مکالمه تلفنی میگوید خدافظ که با خدافظ ما فرق میکند
12-داف باید یک دستگاه206 داشته باشد که در غیر این صورت داف نبوده
13-ممه های داف لاغرند

افکار به دور از انکار 3


رو شکم خوابیده بودم رو افکارم،یهو گفتم بذاز یه حالی به خودم بدم.آلت قتالمو تو دستم گرفتم رفتم بانک،آلتو گذاشتم رو میز کارمند بانکو گفتم پول میخواد بریزه، یه فیش نقدی بده بینیم.کارمند بیچاره که از قصد شوم من خبر نداشت و فقط قصد ناهار منو میدونست جلو آلت ایستاد و گفت خواهش میکنم قربان بفرمایید بشینید بیشتر ببینیمتون.آلت قتاله که دید زیاد داره الاف میشه کمی تنومندتر از قبل شد و با سری برافراشته رو به کارمند کردو گفت تو فک کردی من بیکارم،من الآن باید برم ابرهارو بارور کنم تا برا تو کون گشاد ببارن این مسئولیت سخت منه! و آلت قتاله ی برافروخته من که دیگه از کنترلم خارج شده بود تصمیم به بارور کردن کارمند بانک گرفت ناگهان سر لولشو به سمت کارمند نشانه رفت اما یه دفه یه چی از آسمون به پایین فرود آمد.دددددددددددددددد این صدای بالهای فرشته بود.ای بابا فرشته بازم که تویی،هان دیگه چته؟ چرا صدا بالهات عوض شده؟ فرشته در جواب گفت:1سلام 2موتور زد ایکس انداختم رو خودم قبلیه ماله هلیکوپتر بود فروختم به ونزوئلا و فرشته رو به آلت کردو گفت تو از این هیکل گندت خجالت نمیکشی ییلاق؟ این بچه بازیا چیه دیگه؟ بزرگ شدی مثلا.اینکاری که تو میخوای بکنی هم رباییدن آدمه هم آییدنه آدمه.آلت قتاله به علت گذر زمان کمی سرش به سمت پایین آمده بود و فرشته رو به من کردو گفت بدو لباسا آلت قتالتو تنش کن سرما نخوره یه کاورم سر راه براش بگیر لازم میشه پاشید سه تایی بریم خونمون  میخوام با جفتتون صحبت کنم و به آلت گفت از آقا معذرت خواهی کن.آلت قتاله هم پشیمان از کارش فقط سرش را به نشانه ندامت کمی تکان داد.